fbpx

turgus.online veiklą vykdo "adsOnline" LTD, Clonmel, Ireland (toliau vadinama turgus.online). Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu https://turgus.online Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje https://turgus.online ir jų peržiūros sąlygos bei turgus.online veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems turgus.online veiklos dalyviams. Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su  Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Interneto svetaine https://turgus.online. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti turgus.online veiklos dalyviais. Turgus.online veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. Turgus.online veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje. 

   Draudžiama talpinti skelbimus apie antiradarus, žmonių vidaus organus, kraujo, spermos ar kt. donorystę; vaistus, maisto papildus; degalus, transporto priemonių dokumentus ir techninius pasus; naftos produktus; kai kurias chemines medžiagas, pvz., gyvsidabrį; narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, kaljanus, elektronines cigaretes bei jų priedus ir reikmenis; ginklus be leidimų (ribotos civilinės atsakomybės); politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio skelbimus.

   Turgus.online veiklos dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Turgus.online veiklos dalyvis privalo pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti ir realiai turimas prekes ir įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Taip pat skelbime turi būti pateikta teisinga kontaktinė informacija: kontaktinis telefonas, elektroninis paštas.

   Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 15 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas pardavimui objektas. Nuotraukos dydis neturi viršyti 10Mb

    Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog turgus.online nekontroliuoja kitų svetainės naudotojų, lankytojų ar trečiųjų šalių turinio, kurį vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine ar paslaugomis, todėl turgus.online nebus atsakingas dėl tokio turinio tikslumo, vientisumo ir kokybės.

   Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.

   Draudžiama skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės.

   Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

   Turgus.online veiklos dalyviams draudžiama talpinti abstrakčius skelbimus, t.y. viename skelbime negali būti parduodami keli skirtingi objektai vienu metu. Gero skelbimo pavyzdys: „Parduodu "Daikta" X, kaina N Eur“. Abstraktaus skelbimo pavyzdys: „Parduodu "Daiktus" X, Y, Z. Kainos nuo A iki B Eur“. Tokie skelbimai gali būti trinami be išankstinio perspėjimo iš turgus.online duomenų bazės.

   Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje turgus.online - griežtai draudžiama. Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai, jei buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami. 

   Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių

   Turgus.online veiklos dalyvis sutinka, kad turgus.online nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis turgus.online sistema.

   Turgus.online veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie Objektą, turi laikytis visų dorovės, padorumo ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių galinčių įžeisti kitus asmenis, pornografinio turinio, turinio apie lytinį santykiavimą ar lytinės aistros tenkinimą už atlygį, kitokio nepadoraus turinio), nepažeisti bet kurių asmenų teisės į privatumą, nepažeisti intelektinės nuosavybės teisių.

   Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teises. Visi tarp turgus.online ir vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai, kilę tarp turgus.online ir vartotoju-verslininkų, sprendžiami "adsOnline" LTD buveinės vietos teisme. Klientas – vartotojas prašymą ir/ar skundą dėl turgus.online svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui turgus.online ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu turgusonline@turgusonline. Nesutikdamas su turgus.online atsakymu, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, ar užpildyti prašymo formą elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai vartotojas  patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp vartotojo ir turgus,online laiką.